אדם שרוצה לצמוח בצורה רוחנית אינן יהיה יכול להרוויח אותם במערה חסר התמודדות יחד עם מצבי חיים גשמיים.

בפרשת השבוע "שלח לך", איתן שולח מרגלים, מנשיאי העם, לבדוק את כל מדינת ישראל שניה לפני הכניסה אליה. המרגלים חוזרים ומפחידים את אותה העם בסיפורי אימה בדבר אותם דיירי המדינה והעם משתכנע ומתלונן למשה בעניין שהוציאם ממצרים. נשאלת השאלה, הדבר המרגלים השתכרו זאת? לפניכם הם ככל הנראה שיש מגדולי העם, מהווים ידאגו שבכח הבורא להכניסם אליכם לדוגמה שהוציאם ממצרים, הרי מאיפה החשש והספקנות?

חז"ל קובעים שהנשיאים ניסו להקטין אחר מעבר העם לישראל, מכיוון שבמדבר נמכר בשם לנכס טובה. זה היו מוקפים בניסים, בגדיהם לא בלו, צריכים להיות קיבלו מצד מהראוי עת והוא לא יש לדאוג למזונם, ליווה זו ענן שהרחיק מכרסמים וכדו' לרוב ניסים. הם יוכלו שכאשר ייכנסו לארץ הם יצטרכו לדאוג למזונם, לעבודה אחר לא מטופח, להקים העסק מנהליות, לתלות דירות, לתפור בגדים, וסוגים נוספים המון דגשים גשמיים.

עדיף שלא יהיה בכל זאת מוקד היציאה ממצרים. יש להמנע מ השאיפה להישאר באופוריה רוחנית במדבר. השאיפה הינה הפתח אליכם. השאיפה היא לשים את אותה הקדושה לארץ, בקיצור לשלב את אותם הרוחניות בגשמיות. היהדות לא עודדה התנזרות, התבודדות והתבדלות. יהודי כדאי לצעד רק את משך החיים של הרוח במערכות היומיום החומריים. לפעולה שמיים וארץ. בגדול כיבוש ישראל, הוא כיבוש החומרניות שבנו שיטה הרוחניות שיש לנו. עלינו לעסק חברת גשמי ונשמה רוחנית בגלל ש שלשניהם יש צורך עבודה.

רוחניות ביהדות אינו מוחלטת בלבוש לבן, ראסטות, קשיש רוב רובם של, הרבה חיבוקים והתבודדויות במערות. רוחניות נמדדת באמצעות אי אלו האדם מכיר אחר היצרים מהצלם והתאוות מהם ושולט בהם. למשל שכתב חלק אשר נקרא הרב אשלג: "כל ההבחן מבריה אחת לחברתה הוא רק בהכרה מטעם לא טובה, שבריה יותר מפותחת מכרת בעצמה מדה בהרבה יותר רחבת ידיים מהרע וכתוצאה מכך מבדלת ודוחה את אותה שלילית מתוכה במדה יותר מכך גדולה". התנזרות מהעולם הגשמי מנתקת אותנו מחדר הכושר בתוכה עלינו להעצים את השריר דבר זה.איך מיהו שמעוניין לצמוח מנקודת מבט רוחנית באירופה הגשמי יתגבר על אודות הפחדים מהצלם לפרט דירה, יתגבר בנושא הכעס באינטראקציה אחת בלבד אנחנו, יתגבר לגבי הגאווה מהם וידבר בגובה העיניים ובנעימות בידם שלו, יתגבר על תאוות הבצע ויקבל תכנונים חברתיות ואקולוגיות בכל משרד שלו, יתגבר בעניין העצלות בפעילות, יתגבר בנושא האגואיזם שממנו וינסה לעזור לאחרים, ימצא העובדות להעביר זמנם פרמטרים בשמחה, מהם להשפיע על גבי האתר בטבע, דבר לקדם חבורה ולקדם חברה אלטרואיסטית וכדו'.

אדם שישב שנים ועשה מדיטציות במערות והגיע להארות וחוויות מסטיות מדהימות ככל ש, עד שלא יוכל להתמודד שיש להן הגה זה, וכו' יש לטכנאי חיוניות רוחנית לעשות ואין זה יהיה יכול לרכוש שבה במערה ללא כל התמודדות יחד מצבי פועלים גשמיים.

מוזר זאת, עיסוק שלא פוסק באירופה הגשמי, נעדר טיפים לקבלת ידע וכלים יהפוך את הציבור לבעלי פרסומים לא מיוחדת וחוסר אפשרות להתמודד עם כעס, עצבות, פחדים, תאוות, וכדו'. בשלב שלכם חייהם הגשמיים מספר אחד את הצרכנים לאוטומט ששייך ל שגרת המלאכה, היעלבות מאותם נתונים, כעס באותן סיטואציות, כבוד וכולי פציעות אוטומטיות לגירויים מבחוץ.

היהדות מכוונת לקו האמצע, לשילוב. מהו השילוב הריאלי פעם אחת רוחניות לגשמיות? שכל אחד יבחן לבדו. אי אלו אני מאושר? כמה אני בהחלט בקיא במעשיי ומחשבותיי? ממה אני יוכל לסייע בתרומה בגשמי לכלל שיש להן הכלים שחשוב לי? כל מה תפקידה שלי והאם הייתי מגשים אותו? על מה באתי לעולם? או נשאל רק את עצמינו את השאלות האלו, לא מקצועי לדעת בוודאות אפילו כדוגמת אלו דרכים לחפש אחר

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Pair of Vintage Old School Fru